+90 (216) 355 45 39
güncel

yeni eklenenler.

Ücretsiz Ekspertiz

En Doğru Fiyat

Yılların bize verdiği tecrübe ve bölgenin yerlisi olma avantajımız ile en doğru fiyatı sizler için tespit ediyoruz. Adli emlak bilirkişisi olarak çalışmakta olan ekibimiz doğru fiyat-çabuk işlem prensibi ile sizi en iyi şekilde yönlendirecektir.

Hızlı ve Doğru Kiralama

Aradığınız Kiracı Bizde Mevcut

Sektörün eskilerinden olmanın avantajı, sürekli yenilenen ve artan bir müşteri portföyüne sahip olmak. Taşınmazları kiralarken kendi taşınmazımızı kiralar gibi düşünerek önce mal sahibini, daha sonra da kiracıyı mağdur etmeyecek şekilde çalışıyoruz. Amacımız sadece ticaret yapmak değil, doğru ticaret ile mutlu yeni dostlar edinmek.

Siz Yorulmayın

Aradığınızı Biz Buluruz

Aradığınız taşınmazın özelliklerini gayrimenkul danışmanlarımıza anlatın ve bekleyin. Taleplerinizi karşılayacak çözümler en kısa sürede karşınızda olacak

Güvenilir Hizmet

Sadece İş Değil, Dostluk

Bizler için önemli olan sizleri kazanabilmektir.Oluşturacağımız yeni dostluklar en büyük kazanç olacaktır

yatırım ve emlak tavsiyeleri

blog yazılarımız.

KAKS (Emsal) Nedir?
05.09.2016

KAKS (Emsal) Nedir?

KAKS, yani Kat Alanı Kat Sayısı veya başka bir deyişle Emsal. 

Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına
oranından elde edilen sayıdır. İmar planlarında emsal hesabının, brüt veya net parsele göre belirleneceğine ilişkin hüküm bulunmaması halinde uygulamalar net imar parseli alanına göre
yapılır. Emsalin brüt alandan belirlenmesi halinde kamuya ayrılan alanların bedelsiz terk edilmesi şarttır. Kamuya ayrılan kısımları bedelsiz terk edilmeyen alanlarda parselin brüt alanı üzerinden emsal hesabı yapılarak ruhsat düzenlenemez.

Katlar alanına;
• Teras çatılar ve çatı bahçeleri, kanopiler, giriş saçakları, tabii veya tesviye zemine oturan avlular, sundurma gibi üstü hafif malzeme ile örtülü bir veya birden fazla kenarı açık olan ve
her bir bağımsız bölümle irtibatlı zemin terasları, binaya bitişik veya ayrık bir veya birden fazla kenarı açık olan arkatlar, bahçe ve istinat duvarları,
• Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgar kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri, çocuk oyun alanları, en az bir tarafı açık sundurmalar, açık büfeler, açık yüzme havuzları, atlama kuleleri, pergolalar ve kameriyeler, Bu Yönetmelikte öngörülen asgari sayıda her bir kapıcı dairesinin 75 m2’si, bekçi odalarının ve kontrol kulübelerinin toplam 9 m2’si,
• Mescit, bina için gerekli minimum sığınak alanının %30 fazlasını geçmeyen sığınak alanı,
• Ticari amaç içermeyen kreş ve çocuk bakım ünitelerinin toplam katlar alanının % 5’ini aşmamak koşuluyla 750 m²’yi geçmeyen kısımları,
• Yapının kendi ihtiyacı için bodrum katta yapılan otoparklar ile konut, resmi kurumlar, eğitim ve sağlık tesisleri, ibadet yerleri, otel, opera, yurt, müze, kütüphane hariç umumi binaların
teraslarında yapılan açık otoparklar,
• Ortak alan olarak ayrılan; asansör boşlukları, yangın merdiveni, yangın güvenlik hollerinin 6 m2’si ve ışıklıklar,
• Çöp, atık ayrıştırma, hava, tesisat şaft ve bacaları,

• Yapı yüksekliği 60.50 m’den fazla olan binalar ile özelliği gereği tesisat katı oluşturulması zorunlu binalarda emsale dahil katlar alanının % 3’ünü geçmemek koşuluyla sadece tesisat için oluşturulan tesisat katları,
• Bina veya tesise ait olan; kazan dairesi, teshin merkezi, arıtma tesisi, su sarnıcı, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, kojenerasyon ünitesi,eşanjör ve hidrofor bölümleri,
• Bütün cepheleri tamamen toprağın altında ve yapı yaklaşma sınırı içinde kalan katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan veya bir bağımsız bölümün eklentisi veya
parçası olmayan ve toplamda katlar alanının % 10’unu ve 3000 m2’yi aşmayacak şekilde düzenlenen; ortak alan niteliğindeki jimnastik salonu, oyun ve hobi odaları, yüzme havuzu,sauna gibi sosyal tesis ve spor birimleri,
• Bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve toplamda katlar alanının % 5’ini aşmayan ortak alan depolar,
• Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde ilave kat görünümüne neden olmayan bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum
katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının % 20’sini, ticari kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler,
• Bulunduğu katın emsale dahil alanının toplam % 20’sini geçmemek koşuluyla; sökülür-takılırkatlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere balkonlar, açık çıkmalar ile kat bahçe ve terasları, kış bahçeleri, iç bahçeler, tesisat alanı, yangın güvenlik koridoru, bina giriş holleri, kat holleri, asansör önü sahanlıkları, kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdivenler, 

dahil edilmez

devamı
Bahçe Mesafeleri
05.09.2016

Bahçe Mesafeleri

Binalarda;
1) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m’dir.
2) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 m’dir.
3) Arka bahçe mesafesi 28 inci maddedeki istisnalar hariç en az (3,00) m’dir.
4) Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum
katları da dahil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için (0.50) m artırılır.
5) Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. (2.50) m'yi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül eder.
Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmamış istinat duvarları yükseklik hesabına dahil edilmez. Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak bahçe mesafelerinin (0,50) m arttırılmasına ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme yapılarak da uygulanabilir.

devamı
04.04.2016

Kat Bahçesi Nedir?

Binalarda yeşil bir görünüm elde etmek ve bina içinde yeşil doku ile iç içe yaşanmasını sağlamak amacıyla, ortak alan veya bağımsız bölüme ait olmak üzere binanın cephe veya cephelerinde uzunluğu 3 m’den az olmamak şartı ile her biri en az 10 m² olan, binanın katlarında yer alan ve aynı zamanda kış bahçesi olarak da kullanılabilen bahçe düzenlemeleridir

devamı
Kat Bahçesi Nedir?
04.04.2016

Yabancılar neden ülkemizden konut alıyor? Yabancı yatırımlarında son durum

Ülkemiz jeopolitik konumu sebebiyle tarih boyunca yabancı ülkelerin çekim merkezi oldu. Bugün gelinen noktada ise, yabancılar ülkemizi temiz havası ve coğrafi güzellikleri sebebiyle yaşanır bir yer olarak görüyor. Öyle ki, onların yaptıkları konut yatırımları bugün şaşırtıcı oranlara ulaştı. 

18 Mayıs 2012 tarihinden önce yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul edinimleri için karşılıklılık şartı aranırken, bugün Tapu Kanunu'nun yürürlüğe giren 6302 sayılı kanunuyla değişen 35. maddesine göre yabancılar bu koşul olmadan Türkiye'den gayrimenkul sahibi olabiliyor. Buna ilave olarak, yabancıların oturma izninin 3 aydan 1 yıla çıkartılması da hem ülkemizde gayrimenkul sahibi olmak isteyenler hem de yabancıya gayrimenkul satmak isteyenlerin önünü açtı. Sürenin uzaması haliyle Türkiye'den mülk edinmeyi daha cazip hale getirdi. 
Son durumda, geçmiş 3 yıllık dönemde özellikle İstanbul'daki markalı konut projelerinde, yabancıların yaklaşık projelerin yüzde 10'una denk gelen bir alım yaptıkları gözlemlenmiş. Yabancılar bu bireysel alımları, belirli bir dönem ikamet edip diğer zamanlarda da, gayrimenkulü uzun dönem kiralayarak bir yandan da gelir elde edebilmek niyetiyle yapıyor. Yine bu iki yıllık dönemde, Türkiye'de yapılan yatırımlarda alan bazında 2013'e göre geçen yıl yüzde 86, yatırım yapan kişi sayısı ise yüzde 55 artış yaşanmış. 2013'ten 2014'e yıllık verilere göre artış, 4.3 milyon metrekareden 8 milyon metrekareye ulaşmış.. Bu büyüme de yabancıların parsel başına yatırım yaptıkları alanın büyüdüğüne işaret ediyor. 
 

devamı
 Yabancılar neden ülkemizden konut alıyor? Yabancı yatırımlarında son durum
ne kadar kredi alabileceğinizi öğrenin

kredi hesaplama.