+90 (216) 355 45 39

Blog


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/erolemlak.com/public_html/pages/blog/list.php on line 37
KAKS (Emsal) Nedir?
05.09.2016

KAKS (Emsal) Nedir?

KAKS, yani Kat Alanı Kat Sayısı veya başka bir deyişle Emsal. 

Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına
oranından elde edilen sayıdır. İmar planlarında emsal hesabının, brüt veya net parsele göre belirleneceğine ilişkin hüküm bulunmaması halinde uygulamalar net imar parseli alanına göre
yapılır. Emsalin brüt alandan belirlenmesi halinde kamuya ayrılan alanların bedelsiz terk edilmesi şarttır. Kamuya ayrılan kısımları bedelsiz terk edilmeyen alanlarda parselin brüt alanı üzerinden emsal hesabı yapılarak ruhsat düzenlenemez.

Katlar alanına;
• Teras çatılar ve çatı bahçeleri, kanopiler, giriş saçakları, tabii veya tesviye zemine oturan avlular, sundurma gibi üstü hafif malzeme ile örtülü bir veya birden fazla kenarı açık olan ve
her bir bağımsız bölümle irtibatlı zemin terasları, binaya bitişik veya ayrık bir veya birden fazla kenarı açık olan arkatlar, bahçe ve istinat duvarları,
• Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgar kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri, çocuk oyun alanları, en az bir tarafı açık sundurmalar, açık büfeler, açık yüzme havuzları, atlama kuleleri, pergolalar ve kameriyeler, Bu Yönetmelikte öngörülen asgari sayıda her bir kapıcı dairesinin 75 m2’si, bekçi odalarının ve kontrol kulübelerinin toplam 9 m2’si,
• Mescit, bina için gerekli minimum sığınak alanının %30 fazlasını geçmeyen sığınak alanı,
• Ticari amaç içermeyen kreş ve çocuk bakım ünitelerinin toplam katlar alanının % 5’ini aşmamak koşuluyla 750 m²’yi geçmeyen kısımları,
• Yapının kendi ihtiyacı için bodrum katta yapılan otoparklar ile konut, resmi kurumlar, eğitim ve sağlık tesisleri, ibadet yerleri, otel, opera, yurt, müze, kütüphane hariç umumi binaların
teraslarında yapılan açık otoparklar,
• Ortak alan olarak ayrılan; asansör boşlukları, yangın merdiveni, yangın güvenlik hollerinin 6 m2’si ve ışıklıklar,
• Çöp, atık ayrıştırma, hava, tesisat şaft ve bacaları,

• Yapı yüksekliği 60.50 m’den fazla olan binalar ile özelliği gereği tesisat katı oluşturulması zorunlu binalarda emsale dahil katlar alanının % 3’ünü geçmemek koşuluyla sadece tesisat için oluşturulan tesisat katları,
• Bina veya tesise ait olan; kazan dairesi, teshin merkezi, arıtma tesisi, su sarnıcı, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, kojenerasyon ünitesi,eşanjör ve hidrofor bölümleri,
• Bütün cepheleri tamamen toprağın altında ve yapı yaklaşma sınırı içinde kalan katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan veya bir bağımsız bölümün eklentisi veya
parçası olmayan ve toplamda katlar alanının % 10’unu ve 3000 m2’yi aşmayacak şekilde düzenlenen; ortak alan niteliğindeki jimnastik salonu, oyun ve hobi odaları, yüzme havuzu,sauna gibi sosyal tesis ve spor birimleri,
• Bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve toplamda katlar alanının % 5’ini aşmayan ortak alan depolar,
• Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde ilave kat görünümüne neden olmayan bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum
katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının % 20’sini, ticari kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler,
• Bulunduğu katın emsale dahil alanının toplam % 20’sini geçmemek koşuluyla; sökülür-takılırkatlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere balkonlar, açık çıkmalar ile kat bahçe ve terasları, kış bahçeleri, iç bahçeler, tesisat alanı, yangın güvenlik koridoru, bina giriş holleri, kat holleri, asansör önü sahanlıkları, kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdivenler, 

dahil edilmez

devamı
Bahçe Mesafeleri
05.09.2016

Bahçe Mesafeleri

Binalarda;
1) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m’dir.
2) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 m’dir.
3) Arka bahçe mesafesi 28 inci maddedeki istisnalar hariç en az (3,00) m’dir.
4) Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum
katları da dahil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için (0.50) m artırılır.
5) Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. (2.50) m'yi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül eder.
Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmamış istinat duvarları yükseklik hesabına dahil edilmez. Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak bahçe mesafelerinin (0,50) m arttırılmasına ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme yapılarak da uygulanabilir.

devamı
04.04.2016

Kat Bahçesi Nedir?

Binalarda yeşil bir görünüm elde etmek ve bina içinde yeşil doku ile iç içe yaşanmasını sağlamak amacıyla, ortak alan veya bağımsız bölüme ait olmak üzere binanın cephe veya cephelerinde uzunluğu 3 m’den az olmamak şartı ile her biri en az 10 m² olan, binanın katlarında yer alan ve aynı zamanda kış bahçesi olarak da kullanılabilen bahçe düzenlemeleridir

devamı
Kat Bahçesi Nedir?
04.04.2016

Yabancılar neden ülkemizden konut alıyor? Yabancı yatırımlarında son durum

Ülkemiz jeopolitik konumu sebebiyle tarih boyunca yabancı ülkelerin çekim merkezi oldu. Bugün gelinen noktada ise, yabancılar ülkemizi temiz havası ve coğrafi güzellikleri sebebiyle yaşanır bir yer olarak görüyor. Öyle ki, onların yaptıkları konut yatırımları bugün şaşırtıcı oranlara ulaştı. 

18 Mayıs 2012 tarihinden önce yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul edinimleri için karşılıklılık şartı aranırken, bugün Tapu Kanunu'nun yürürlüğe giren 6302 sayılı kanunuyla değişen 35. maddesine göre yabancılar bu koşul olmadan Türkiye'den gayrimenkul sahibi olabiliyor. Buna ilave olarak, yabancıların oturma izninin 3 aydan 1 yıla çıkartılması da hem ülkemizde gayrimenkul sahibi olmak isteyenler hem de yabancıya gayrimenkul satmak isteyenlerin önünü açtı. Sürenin uzaması haliyle Türkiye'den mülk edinmeyi daha cazip hale getirdi. 
Son durumda, geçmiş 3 yıllık dönemde özellikle İstanbul'daki markalı konut projelerinde, yabancıların yaklaşık projelerin yüzde 10'una denk gelen bir alım yaptıkları gözlemlenmiş. Yabancılar bu bireysel alımları, belirli bir dönem ikamet edip diğer zamanlarda da, gayrimenkulü uzun dönem kiralayarak bir yandan da gelir elde edebilmek niyetiyle yapıyor. Yine bu iki yıllık dönemde, Türkiye'de yapılan yatırımlarda alan bazında 2013'e göre geçen yıl yüzde 86, yatırım yapan kişi sayısı ise yüzde 55 artış yaşanmış. 2013'ten 2014'e yıllık verilere göre artış, 4.3 milyon metrekareden 8 milyon metrekareye ulaşmış.. Bu büyüme de yabancıların parsel başına yatırım yaptıkları alanın büyüdüğüne işaret ediyor. 
 

devamı
 Yabancılar neden ülkemizden konut alıyor? Yabancı yatırımlarında son durum
TAKS Nedir?
05.09.2016

TAKS Nedir?

TAKS, Taban alanı kat sayısı demektir.

Taban alanının arsa alanına oranıyla elde edilen sayıdır. Bu sayıya arsa kullanma katsayısı da denir.

devamı
Dükkan kiralamada önemli kriterler nelerdir?
04.04.2016

Dükkan kiralamada önemli kriterler nelerdir?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde dükkan bedellerinin yüksek olması çoğu girişimciyi dükkan satın almak yerine kiralamaya yönlendiriyor. Dükkan kiralamanın negatif tarafları olsa da, dikkatli olduğu takdirde iyimser bir tablo oluşabilir. 

* Dükkan kiralarken ilk yapmanız gereken mal sahibi hakkında yeterli araştırma yapmanız olmalı. Güvenilir bir mal sahibi işinizin geleceği ve huzurunuz için önemlidir. 

* Kira sözleşmesi imzaladığınız kişinin dükkanın gerçek mal sahibi olduğundan emin olmalısınız. Eğer değilse, vekil olduğuna dair yazılı bir belge isteyin. Hisseli bir mülkse, tüm hissedarların kiralama işlemini onayladığından emin olun. Elinizde yazılı bir belge olsun. 

* Kiralayacağınız dükkanın yapacağınız işe elverişli olup olmadığı kesinlikle dikkat etmeniz gereken bir nokta. Sizin incelemenizin ve buna karar vermenizin yeterli olmadığını şimdiden söyleyelim zira, yapacağınız işe göre belediyenin de dükkanınıza ruhsat verip vermeyeceğini netleştirmelisiniz. 

devamı
04.04.2016

Kiracı hakları hakkında bilmedikleriniz

Gayrimenkul kiralama işlemlerinde kira kontratını imza atan mülk sahibi ve kiracının yasal hakları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen haklardan oluşuyor. Peki sizler, hangi hak ve yükümlülüklere sahipsiniz biliyor musunuz? 

KİRA KONTRATI: Mülk sahibinin kiralanan mülkün kullanımı veya da kullanıma ilaveten mülkten faydalanmasını kiracıya devretmeyi, kiracının da bu durumla birlikte önceden belirlenen kira bedelini eksiksiz ödemeyi kabul ettiği sözleşmedir. Kontratı imzalayan mülk sahibi ve kiracı, kira kontratında bulunan maddeleri eksiksiz yerine getirmelidir. 
* Kira kontratı, belirli ve belirli olmayan süreler için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona eren kontrat belirli süreyi kapsar. Süre belirtilmemiş kontratlar, belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılıyor. Bu süre zarfında kiracıların güncelleştirilen hakları neler bir göz atalım. 

KİRACI HAKLARI 
* Ev sahibi, kira kontratının süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramaz. Kontrat süresi bitimine bir ay kala ev sahibi, kiracısına ihtarname çekmediği sürece, söz konusu kontrat kendiliğinden yenilenir ve süresiz kontrat niteliğine sahip olur. 
* Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir. Bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve yaptığı masrafı kira bedelinden düşebilir. Ayrıca kiracı, kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir. 
* Kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini, kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebilir.
* Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir. 
* Kiracı, kiraladığı evden yeteri kadar yararlanamazsa yani evin sorunları varsa kontrat süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçesini bildirerek evden çıkabilir. 
* Evin demirbaş niteliği taşıyan bölümleriyle ilgili tadilatların bedelini ev sahibi karşılar. Ancak, kendi zevki doğrultusunda yapacağı değişikliklerden kiracı sorumludur. 
* Kiracının apartman yönetiminde sorumluluğu olmasa da, ev sahibinin kendisine vekaletname vermesi halinde apartman yöneticisi dahi olabilir.. 

devamı
Kiracı hakları hakkında bilmedikleriniz
04.04.2016

İpotek nedir ? İpotekli ev almak ve satmak hakkında bilmedikleriniz.

İpotekli arsa, ipotekli mülk... İpotek, bizlerin geçmiş yıllarda sadece Amerikan filmlerinde duyduğu bir işlemken, bugün bankaların sunduğu bol imkanlı kredilerle bizim de yaşantımıza sirayet etti. Peki ipotek nedir? İpotekli ev alınır mı? Satılır mı? Nasıl? Riskleri nelerdir? Bakın hangi noktalara dikkat etmelisiniz. 

Kredi borcunun ödemesini garanti altına almak için belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesi işlemi ipotek olarak adlandırılır. Kredi borcunuz varsa ve borcunuzu ödeyemiyorsanız, alacaklı olan taraf (ki bu taraf çoğunlukla bankalar olur...) ipotek tesis edilen hangi gayrimenkulünüz ise onu satarak, alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. İpotek satın aldığınız konut ya da bir başka konut üzerine konulabilir. İpotek akdi, resmi bir senettir ve Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Tesis edilen ipotek, tapu kaydına işlenir ve böylece ipotek tescil edilmiş olur. İpotek, bu işlemler yapıldıktan sonra resmiyet kazanır aksi halde geçersiz olur. 

İpotekli ev satın alınır mı? 

İpotekli bir evi, ipotek işlemleri planlanmadan veya ipotek kapatılmadan satın almanız bazı sorunlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. İpotekli evi satın alan kişi, bankaya borçlu olmasa da bankanın ev üzerindeki alacak hakkını direkt kabul etmiş sayılır. Ev üzerindeki ipotek kalkmadıysa, evi satan kişi hala kredi borcunu ödememiş demektir. Bu durumda da banka evin satışını talep edebilir. İpotekli bir konutu satın almayı planlıyorsanız; öncelikle üzerindeki banka ipoteğini kaldırtmalısınız. Bunun için öncelikle siz ve satıcı, ipotek tesis eden bankayla görüşmelisiniz. Peşin ödeme yapacaksanız ve tutar borca karşılık geliyorsa, soru yaşamazsınız. Kredinin kapanması, ipoteğin kaldırılması ve satış aynı gün gerçekleşir. Şayet, banka kredisiyle ev satın almayı düşünüyorsanız, aynı banka size tesis edeceği kredi ile satıcının borcunu kapatabilir. Ancak ev üzerindeki ipotek devam eder. Bu kez de, siz bankaya borçlanırsınız. Burada önemli olan ev üzerindeki ipotek bedelidir çünkü bu bedel, bankaya olan borçla orantılıdır. Banka kredisini başka bankadan alacaksanız da, her iki bankayla görüşülür ve onayları alındıktan sonra satış gerçekleşebilir. İpoteğin resmen kaldırılması için bankadan fek yazısı alınıp, tapuya gidilmeli ve konut üzerindeki ipotek kaldırılmalıdır. İpotekli eve, 2. derece ipotek koydurarak da kredi alabilir ve satın almayı gerçekleştirebilirsiniz.

devamı
İpotek nedir ? İpotekli ev almak ve satmak hakkında bilmedikleriniz.
Yıkım Kararı Alınan Binada İkamet Etmek
24.04.2016

Yıkım Kararı Alınan Binada İkamet Etmek

Binanızda yıkım kararı alınmış ise kiracı olarak pek fazla seçeneğiniz kalmamaktadır. Daireyi boşaltmayı reddetseniz dahi devlet tarafından "riskli yapı" olarak tescillenen bir binada oturmanıza izin verilmeyecektir. Binaya tanınan süre sonunda elektrik,doğalgaz ve su zaman içerisinde kesilecektir.

devamı
Deprem Dayanıklılık Raporu
24.04.2016

Deprem Dayanıklılık Raporu

Binanıza deprem raporu almak için başvuruda bulunduğunuz takdirde süreç işlemeye başlar. Rapor "dayanıklı değildir" şeklinde çıkarsa eğer binayı 60 gün içerisinde boşaltmanız gerekmektedir. Eğer ki bu süre zarfında bir mütahit firma ile anlaşırsanız yıkım tarihini ileri bir zamana erteleyebilirsiniz

devamı
24.04.2016

Kentsel Dönüşüm Nerelerde Uygulanır?

Kentsel dönüşüm planı, çoğunluğun bildiğinin aksine bütün yaşlı binalarda geçerli değildir. Önceden proje alanı olarak belirlenmiş Fikirtepe gibi semtlerde ve bunların haricinde kalan yerlerde Teknik Üniversite aracılığıyla "Depreme Dayanıksızdır" raporu alınan binalarda geçerlidir. Eğer binanız depreme dayanıklı ise daha önce de yürürlükte olan kat maliklerinin tamamının onayı gerekmektedir. 3/2 çoğunluğu sadece depreme dayanıksız raporu olan binalar için geçerlidir.

devamı
Kentsel Dönüşüm Nerelerde Uygulanır?
24.04.2016

Eşe Yapılan Satışta Sufa Hakkı Kullanımı

Ortak mülkiyetin paydasi, payini kari ye kocaya, çocuklarina veya akrabaya temlik ederse, görünüste satis sözlesmesi yapilsa bile gerçekte miras hukuku ile ilgili amaç ya da bagis düsüncesi varsa sufa hakki kullanilamaz. Davalinin bu sekildeki savunmasi, her türlü delille ispati mümkün oldugundan arastirilmalidir.

devamı
Eşe Yapılan Satışta Sufa Hakkı Kullanımı
ne kadar kredi alabileceğinizi öğrenin

kredi hesaplama.