+90 (216) 355 45 39

Blog

Bahçe Mesafeleri.

24 Haziran 2024, Pazartesi
Bahçe Mesafeleri
Facebook Twitter Pinterest Google+

Binalarda;
1) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m’dir.
2) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 m’dir.
3) Arka bahçe mesafesi 28 inci maddedeki istisnalar hariç en az (3,00) m’dir.
4) Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum
katları da dahil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için (0.50) m artırılır.
5) Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. (2.50) m'yi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül eder.
Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmamış istinat duvarları yükseklik hesabına dahil edilmez. Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak bahçe mesafelerinin (0,50) m arttırılmasına ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme yapılarak da uygulanabilir.

ne kadar kredi alabileceğinizi öğrenin

kredi hesaplama.